1. Majmonidas
https://pl.wikipedia.org/wiki/Majmonides

Zacznę od tego, że Majmonides (1135-1204), który jest uważany przez Żydów za jednego z najważniejszych filozofów, (a zajmował się m.in. żydowskim prawem i etyką) sformułował niegdyś 13 zasad wiary, opisujących podstawy wiary judaizmu. Zanim się nimi zajmiemy, to warto tutaj zwrócić uwagę, że grób tego wielkiego Żyda jest dzisiaj celem pielgrzymek. Umarł on w Kairze, a jego grób znajduje się w Tyberiadzie, w Izraelu.

2. 13 zasad wiary Majmonidasa
Wiele wspólnot żydowskich włączyło ich recytację do swoich porannych modlitw. Jest wśród nich wyznanie wiary w przyjście Mesjasza: Wierzę z całkowitym przekonaniem w przyjście Mesjasza i mimo iż może się opóźnić, oczekuję Jego przyjścia codziennie.

lista zasad wiary żydowskiej według Majmonidasa:

 1. Istnienie Boga;
 2. Jedność Boga;
 3. Duchowa i niecielesna natura Boga;
 4. Wieczna natura Boga;
 5. Jedynie Bóg powinien być przedmiotem kultu;
 6. Objawienie Boga przez proroków;
 7. Wyższość Mojżesza w stosunku do innych proroków;
 8. Boże Prawo dane na Synaju;
 9. Niezmienność Tory jako Bożego Prawa;
 10. Boża presciencja (przedwiedza) ludzkich działań;
 11. Nagroda za dobro, kara za zło;
 12. Przyjście Mesjasza żydowskiego;
 13. Zmartwychwstanie umarłych.

3. Mejasz w Starym Testamencie
http://www.kazdystudent.pl/a/judaizm.html

Fragmenty Starego Testamentu zawierają mnóstwo przepowiedni na temat Mesjasza, który przybędzie jako praworządny i triumfujący Król, by ustanowić swoje królestwo. To się jeszcze nie stało, lecz nastąpi wraz z ponownym przyjściem Jezusa. Ponadto, oprócz tego typu opisów, setki innych starotestamentowych przepowiedni jasno nawiązują do Mesjasza jako Wybawiciela od grzechu. Jezus to właśnie uczynił i wielu Żydów w to uwierzyło, lecz inni temu zaprzeczyli.

Sposób, w jaki Chrystus przyszedł w pełni pasował do ponad 300 szczegółowych przepowiedni zawartych na ten temat w Starym Testamencie. Prorok Micheasz przepowiedział, że Mesjasz narodzi się w Betlejem. Izajasz zapowiedział jego cudowne poczęcie z dziewicy. Prorok Zachariasz przepowiedział jego wjazd do Jerozolimy na osiołku jak i to, że zostanie zdradzony za 30 srebrników przez jednego ze swoich uczniów. Izajasz pisał: „Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski Pańskiej, i dzień pomsty naszego Boga; aby pocieszać wszystkich zasmuconych, by rozweselić płaczących w Syjonie(…)”. Prorok Dawid przepowiedział, że dłonie i stopy Mesjasza zostaną przebite, a o jego szaty będą ciągnęli losy żołnierze.

Jezus wypełnił z idealną dokładnością wszystkie 300 starotestamentowych przepowiedni! Szanse wypełnienia choćby 8 z nich przez jakąkolwiek inną osobę, wynoszą 1 do 100,000,000,000,000,000.

4. Warunki stawiane Mesjaszowi przez współczesnych Żydów
http://www.the614thcs.com/40.162.0.0.1.0.phtml

Tradycja żydowska wiąże z nadejściem Mesjasza różne oczekiwania. Co najmniej wobec pięciu istnieje powszechna zgoda opinii:

Mesjasz będzie potomkiem rodu króla Dawida, uzyska władzę nad ziemiami Izraela, zgromadzi w Izraelu Żydów z całego świata, przywróci pełne przestrzeganie praw Tory i – w rezultacie – przyniesie pokój całemu światu.

5. Oczekiwanie na Mesjasza
http://www.breakingisraelnews.com/44534/leading-israeli-rabbi-messiah-imminent-jewish-world/#cd7Hg1f4OBvmTF9g.97

Rabin Chaim Kanievsky, wiodący autorytet w mainstreamowym ultra-ortodoksyjnym judaizmie, w 2015 roku, ogłosił jasno i bez wątpliwości, że nadejście Mesjasza jest bardzo bliskie. Ponaglił on wszystkich Żydów do zrobienia Aliyaha tak szybko, jak to tylko możliwe. (Aliyah, herbajski czasownik, oznacza migrację wszystkich Żydów do Izraela, co ma przyspieszyć nadejście Mejsasza.)

Spytany o czas przyjścia Mesjasza, rabin ten odpowiedział „At the end of the Sabbatical year.” Kilka razy to później potwierdzał i powatarzał, jednak (tamten) rok żydowski się skończył 12 września 2015 roku.

6. Żydzi Mesjanistyczni
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydzi_mesjanistyczni

Są to Żydzi, którzy pozostając Żydami wierzą, że Jezus jest mesjaszem. Czyli, że wierzą oni i w judaizm, i w chrześcijaństwo, (jednak nie nazywają oni samych siebie – chrześcijanami). Natomiast pozostali Żydzi ich za Żydów nie uznają.

Obecnie liczbę Żydów mesjanistycznych na świecie szacuje się na około 1,5 miliona. Żydzi mesjanistyczni skupieni są w autonomicznych wspólnotach lokalnych (gminach wyznaniowych) zwanych kongregacjami (zborami) lub synagogami. Aby taki zbór (hebr. kahal/kehila קהל, קהילה) uznać za ukonstytuowany, musi on – podobnie jak w judaizmie rabinicznym – liczyć co najmniej 10 obrzezanych mężczyzn, w wieku ponad 13 lat.

7. Dalszy ciąg

Słyszałem też, że każdy pobożny Żyd trzyma wśród swoich ubrań specjalny strój przygotowany specjalnie na nadejście mesjasza.

Jakiś czas temu, gdzieś w Izraelu, przeleciał też samolot – ciągnąc za sobą napis, że „Mesjasz już nadszedł”.

8. Ciekawe no nie?
jeśli chcesz, to skomentuj :)